Muita nähtävyyksiä

Kivikukko

Kivijärven kunnan täyttäessä 140 vuotta 2008 Kivijärven Eläkkeensaajat ry päätti toteuttaa jo useita vuosia aiemmin esittämänsä hankkeen, kivikukon hankkimisen. Kukko liittyy historiaamme. Kertoohan tarina, että Kivijärven ensimmäisen kirkon paikka olisi ratkaistu kukon ja hirren avulla. Kukko on myös vaakunassamme. Kukkopatsas muistuttaa menneistä asioista ja sukupolvista, heidän pyrkimyksistä ja saavutuksistaan. Niitä tulee muistella lämmöllä ja ymmärryksellä.

 Kivijärven Eläkkeensaajat ry. suoritti mittavan keräyksen, hankki kukkopatsaan ja luovutti sen kunnalle ja kuntalaisille kotiseutujuhlassa 14.9.2008.

140-senttisen kukon teräsrunko on täytetty kevytmassalla, pinnoitettu sementillä, hiekalla, parmulla ja saneerauslaastilla sekä värisekoituksella. Kukko seisoo samasta materiaalista tehdyllä tukilla ja luonnonkiven päällä.

Juottoruuhen lähde

Juottoruuhen lähde, kansan kielessä Kallen lähde, sijaitsee Myllyperällä. Myllyperä sijaitsee kymmenkunta kilometriä ennen kirkonkylää Karstulan suunnasta tultaessa. Nimensä Myllyperä on saanut joen varrella sijanneista kolmesta myllystä.

Juottoruuhen vesi tulee 1,3 kilometrin päässä olevasta lähteestä. Entisaikoina liikuttiin jalan tai hevosilla ja rahtia ajettiin Myllymäen asemalta Kivijärvelle. Tuolloin lähteen alapuolella oli ruuhi, josta matkustajat saivat sammuttaa janonsa ja juottaa hevosensa raikkaalla lähdevedellä.

Lähteen vesi otettiin uudelleen käyttöön kesällä 1999. Aluksi juomapaikka oli lähempänä lähdettä, vanhan kirkkotien suulla, Kivilahden liittymän kohdalla. Sittemmin kaikkia ohikulkijoita palvelevaa vedenottopaikkaa siirrettiin hieman, Tiehallinnon Keski-Suomen piirin kustantamana idyllisen Heitjokivarren suulle levähdysalueelle, jonne syksystä 2003 lähtien sadat ja tuhannet ihmiset ovat pysähtyneet maistamaan vettä, ottamaan sitä mukaansa, kirjaamaan Kallelle kiitoksensa tai vain ihailemaan jokisuuta, jossa näkyy edelleen Kallen kädenjälki.

Hevoskivi

Hevoskivi sijaitsee Silppolan mäellä, tien varrella noin 5 kilometriä Kivijärveltä Kinnulaan. Kivessä oleva teksti "hevonen on ystäväsi ja työtoverisi, sääli hevostasi" on Juho ja Toivo Anjelinin siihen 1900-luvun alussa kirjoittama.

Kertomuksen mukaan Anjelinit ovat todennäköisesti osuneet paikalle, kun rahdinajaja ruoski hevostaan vaatien sitä viimeisillä voimillaan jaksamaan kuormineen mäen päälle. Koska matka oli pitkä, piti paremman ansion toivossa yrittää kuljettaa liian isoja kuormia. Ihmisten arjen tuntien Anjelinit halusivat julkisesti, mutta hienovaraisesti ketään erikseen mainitsematta huomauttaa hevosen väärästä kohtelusta.

Kiveen lisättiin 7.7.1997 itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi muistolaatta (uusittu 2000-luvulla):

Tämä muistomerkki on omistettu kauppias Juho Anjelinille
ja hänen pojalleen tuomari Toivo Anjalalle.
Anjelinit kirjoittivat 1900-luvun alussa kiven tekstin
vetoomukseksi sen ajan hevosmiehille.
Nykyisyys avautuu vain menneisyyden kautta
Kivijärven kunta
Perinnepiiri
1997

hevoskivi.JPG