Vesi- ja viemärilaitos

Vesilaitos

Kivijärven kunnalla on käytössä kaksi vedenottamoa: Tervaharjun ja Lintuharjun vedenottamot. Tarvittava veden käsittely suoritetaan Tervaniemen vedenottamolla. Raakaveden pH korotetaan n.6,5, siten että se on jakelupisteissä 7-9.

Vesiliittymiä  kpl
Pumpattu vesimäärä (2015) 62890 m3
Pumpattu vesimäärä / vrk 172 m3
Vesijohtoverkoston pituus 130325 m

Maksut:

Liittymämaksun laskennallinen yksikköhinta  1,49 € / km2, sis. alv 24 %
Käyttömaksu 1,54 € / m3, sis. alv 24 %
   
   

Talousvesinäyteseuranta

Uusin talousveden tutkimustulos on luettavissa pdf-tiedostona

 

VESIMITTARIN LUKEMAN ILMOITUS

Vesimittarien tasauslaskutus tapahtuu vuodenvaihteessa vuosittain. Muulloin laskut lähetetään kulutusarvion perusteella.

Lukema ilmoitetaan kuluttajille lähetettävän ilmoituskortin avulla.

Kortissa olevan mittarinumeron ja PIN-koodin avulla lukeman voi syöttää suoraan verkkopalveluumme ja tarkastella kulutus- ja liittymätietoja internetin välityksellä.

Lukemien ilmoituspalvelu vesilaskutus.kivijarvi.fi

Huom! Muistathan ilmoittaa muuttuneet kiinteistö- ja kuluttajatiedot tekniseen toimistoon!

 

Viemärilaitos

Uusi jätevedenpuhdistamo on valmistunut ja otettu käyttöön 16.6.2003. Laitos on tyypiltään ns. bioroottorilaitos.

Liittymämäärä  kpl
Käsitelty jätevesimäärä (2015) 66620 m3
Viemäriverkoston pituus 49420 m
Jäteveden pumppaamot 21 kpl

Puhdistamolla otetaan vastaan myös sako- ja pullokaivojätevettä.

Maksut:

Liittymismaksun laskennellinen yksikköhinta 1,74 € / k-m2 , sis. alv 24%.
Käyttömaksu 2,44 € / m3 , sis. alv 24%.

Perusmaksu

Vesi- ja viemärilaitoksen perusmaksut määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

Vesilaitos

Perusmaksu on 52,54€ / huoneisto sis. alv 24% 10,17€
Omakoti- ja rivitalot 52,54€/as.huoneisto sis. alv 24% 10,17€
Liike- ja muut kiinteistöt 100,64€/liikehuoneisto sis. alv 24% 19,47€
Loma-asunnot 78,25€/huoneisto sis. alv 24% 15,14€

Viemärilaitos

54,93€ / huoneisto sis.alv 24% 10,63€
Omakoti- ja rivitalot 54,93€ /as.huoneisto sis. alv 24% 10,63€
Liike- ja muut kiinteistöt 106,04€/liikehuoneisto sis alv 24% 20,04€
Loma-asunnot 81,81€/huoneisto sis.alv 24% 15,83€

Mittarin vuokrat

20-3/5-2,5 10€ alv 24% 2,40 sis.alv 12,40€
25-7/10-6; 12€ alv 24% 2,88 sis.alv 14,88€
32-7/10-6 14€ alv 24% 3,36 sis.alv 17,36€

Sako- ja umpikaivolietteen  käsittelymaksut vuodelle 2014

Sakokaivoliete 7,87 €/m3  alv 0%
Umpikaivoliete, jossa vain wc vedet 7,87 €/m3  alv 0 %
Umpikaivoliete, joka sisältää harmaat vedet 3,94 €/m3  alv 0 %

 

VESILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

 

Lahdenperän t-a | pdf | 443.89 KB
Lokakylän t-a | pdf | 1.65 MB
Risuperän t-a | pdf | 443.49 KB
Töyrenperän t-a | pdf | 369.04 KB