Kivijärven kotiseutuyhdistys

Kotiseututyö on kokonaisvaltaista toimintaa paikallisten erityispiirteiden ja kotiseudun omaleimaisuuden vaalimiseksi, säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Sen yleisenä tavoitteena on kotiseudun viihtyisyyden ja sen asukkaiden viihtyvyyden lisääminen.

Paikallinen kotiseututyön perusyksikkö on yleensä kotiseutuyhdistys, niin myös Kivijärvellä. Kivijärven kotiseutuyhdistys perustettiin 28.10.2001, rekisteröitiin 28.1.2002 ja se on Suomen kotiseutuliiton jäsen. Monet kotiseututyöhön liittyvät tehtävät on voitu delegoida yhdistykselle tai niitä on tehty yhdessä kunnan kanssa. Reilun viiden vuoden aikana yhdistys on mm. hoitanut Het pikkusevverran paljo -perinnekirjan myynnin ja hallinnoinnin, toteuttanut isännänviirin ja tuuliviirin, julkaissut Kotiportti-lehtiä, laittanut alulle käsityökerhotoiminnan, järjestänyt kotiseuturetkiä ja museopäiviä ja hoitanut museotoiminnan.

Kulttuurin ja kotiseututyön kenttä on niin laaja, muuttuva ja rajaton - kuin ameeba - että tekemistä riittää useille eri tahoille. Kirjasto/kulttuuri huolehtii kotiseutukokoelmasta ja tavoitteena on saada aikaiseksi kotiseutuarkisto Kivijärvelle. Se antaa tilat kansalaisopiston alaisen perinnepiirin käyttöön. Perinnepiirin tuotoksia - suullista muistitietoa Kivijärveltä - syntyy koko ajan lisää. Kirjalliseen muotoon niitä on saatettu mm. Het pikkusevverran paljo -perinnekirjaan.

Kotiseututyötä ovat myös monet kunnan tapahtumat, kuten esimerkiksi syksyiset kotiseutujuhlat.

Lisätietoa kotiseutuyhdistyksestä

valokuvajuliste.jpg