Sovittelupalvelu

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakiin perustuva (Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9.12.2005/1015) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisesti järjestämä palvelu. Keski-Suomen osalta palvelun tuottamisesta vastaa Jyväskylän kaupunki, mutta palvelu on tarkoitettu kaikille Keski-Suomen asukkaille. Jyväskylän kaupunkiorganisaatiossa toimimme aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palveluiden yhteydessä ja teemme tiivistä yhteistyötä koko maakunnan poliisiasemien kanssa. Sovittelupalvelu on asiakkaille vapaaehtoista, maksutonta ja puolueetonta.

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/rikos-ja-riita-asioiden-sovittelu