Kivijärven nimikkolajit

Euroopan Luonnonsuojeluvuotta 1995 vietettiin Euroopan neuvoston aloitteesta 40 Euroopan maassa. Luonnonsuojeluvuoden Suomen jaosto päätti haastaa kunnat valitsemaan omia nimikkolajejaan. Suomen Kuntaliitto lähetti kunnan- ja kaupunginhallituksille vuoden 1996 alussa asiaa koskevan kirjeen, jossa kuntia pyydettiin ilmoittamaan nimikkolajejaan.

Kivijärven nimikkolajit ovat Kannonkosken-Kivijärven riistanhoitoyhdistyksen esityksen ja kunnanhallituksen päätöksen § 300 / 15.9.1997 mukaisesti:

  • puolukka (nimikkokasvi)
  • kuikka (nimikkolintu)
  • metsäpeura (nimikkonisäkäs)