Yksityistiet

Kunta myöntää yksityisteille avustuksia, liittyen teiden kunnossapitoon ja perusparannukseen. Avustusten hakuaika on syksyllä ja siitä ilmoitetaan kunnan kotisivuilla.

Yksityisteiden ilmoittaminen

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Lisätietoa Suomen tieyhdistyksen sivulla https://www.tieyhdistys.fi/uutiset/yksityisteille-uusi-laki/

Vuoden alusta muuttunut lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot maanmittauslaitokselle https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet

Väylän yksityistietietojen ohjeistus on muuttunut kesäkuussa ja uusi ohje löytyy osoitteesta https://vayla.fi/yksityistiet.