Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus

Kivijärven kunnan alueella on tapahtunut vuosien 2013–2017 välisenä aikana 29 poliisin tietoon tullutta tieliikenneonnettomuutta, joissa on loukkaantunut yhteensä neljä ihmistä. Uhreista kolme liikkui henkilö- tai pakettiautolla ja yksi jalan.

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Kunnan liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja edistetään poikkihallinnollisessa liikenneturvallisuustyöryhmässä. Työryhmän toiminta on ennen kaikkea koordinoivaa: konkreettisten toimien suunnittelua, tehtävien jakamista edelleen, liikenneturvallisuuteen liittyvää viestintää, liikenneturvallisuustilanteen seurantaa jne. Työryhmän toiminnassa painopiste on liikennekasvatuksessa ja viestinnässä sekä eri hallintokuntien päivittäisessä liikennekasvatustyössä eri ikäryhmien parissa. Myös liikenneympäristön turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään tarpeen mukaan.

Kivijärven liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa käsittelemään liikenneturvallisuusasioita. Työryhmän apuna toimii Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimi.

Hyödyllisiä linkkejä ja materiaaleja