Kaavoitus

Valmistelevasta kaavoitustyöstä vastaa tekninen lautakunta, jossa vastuullisena viranhaltijana toimii tekninen johtaja.

Kunta on mukana Karstulan, Kannonkosken, Kyyjärven, Kinnulan, Kivijärven ja Pylkönmäen yhteisessä aluearkkitehtipalvelussa. Aluearkkitehtinä toimii Ulla-Maija Humppi.

Eri vaihessa vahvistettujen asemakaavojen pinta-ala on yhteensä 187,5 ha. Ensimmäinen vahvistettu kaava on vuodelta 1973.

Kivijärven järvien yleiskaava on vahvistettu 11.3.2003, kunnanvaltuuston §:t 16,17 ja 18.

Ranta-asemakaavoja on yhteensä 34, rakennuspaikkoja 512 kpl.

Kivijärven kirkonseudun osayleiskaava on vahvistettu oikeusvaikutteisena 19.3.1997. Osayleiskaavan tarkistus on parhaillaan meneillään.

Keski-Suomen liitto valmistelee parhaillaan maakuntakaavaa, joka korvaa nykyisen seutukaavan.

Kaavoitus- ja maankäyttö

 

Vesterinen Mika
tekninen johtaja
Matkapuhelin:044 459 7880
Osoite:Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi
Email: mika.vesterinen(at)kivijarvi.fi