KIVIJÄRVEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN - NILIAITAN PILOTTIHANKE

Matkailua on Kivijärvellä kehitetty pitkäjänteisesti eteenpäin. Vuonna 2016 Kivijärven kunta on hyväksynyt Peltokankaan alueelle uuden Vapaa-ajan Keskuksen asemakaavan, joka mahdollistaa kunnan omistamien maa-alueiden kehittämisen. Loma-asuntoalueelle on laadittu edellisen hankkeen puitteissa Studio Puisto Arkkitehtien toimesta elämyksellinen, pohjoismaiseen traditioon pohjautuva tilakonsepti uudenlaisesta loma-asumisesta sekä visio alueen kehittämiseksi. 

Niliaitta sisänäkymä.​​​​​

Ulkonäkymä rannasta.
Ilmakuva Kivijärven matkailualue.

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntänyt erityisavustuksen Kivijärven matkailualueen kehittämiseen ajalle 18.6.2019 - 30.9.2021. Tämän hankkeen puitteissa rakennetaan alueelle tuotekehitysprojektina Studio Puisto Arkkitehtien laatiman alueen kokonaissuunnitelman pohjalta Niliaitta tyyppinen loma-asunto, joka tulee kunnan omistukseen. Hankkeessa saadaan tieto koko prosessista kustannuspohjaisesti.

Niliaitta havainnekuva.
Niliaitta-majoituksessa kokemus on vahvasti arjesta irtautunut. Asiakas pääsee tarkkailemaan ympäristöä uudesta näkökulmasta ja keho ja mieli rauhoittuvat. Rakentaminen yhden pilarin varaan kuormittaa luontoa minimaalisesti. Arkkitehtonisesti mökeistä muodostuu kiinnostusta herättävä kokonaisuus, jotain, minkä vuoksi alueelle tullaan kauempaakin.

Kivijärven-Elämyksellinen-Matkailualue_Studio-Puisto-Arkkitehdit_piirustus3.jpgKivijärven-Elämyksellinen-Matkailualue_Studio-Puisto-Arkkitehdit_piirustus.jpg

Niaitta esitekuva.
Ammennetaan perinteestä

 

Ulkonäkymä Tyyppi A_Kivijärven elämyksellinen matkailualue_Studio Puisto Arkkitehdit.jpg

Sisänäkymä Tyyppi A_Kivijärven elämyksellinen matkailualue_Studio Puisto Arkkitehdit.jpg
Kivijärven-Elämyksellinen-Matkailualue_Studio-Puisto-Arkkitehdit_piirustus2.jpg

Pitkän tähtäimen tavoitteena on Kivijärven Vapaa-ajan keskuksen syntyminen: loma-asuntojen ja monipuolisia palveluja tarjoavan hyvinvointikeskuksen rakentaminen vaiheittain. Rakentamisen on tarkoitus tapahtua yhteistyössä kiinnostuneiden rakennusalan yritysten kanssa. Yritykset osallistuvat osaltaan pilottihankkeeseen ja tarkoituksena on saada verkosto investorien käyttöön. 

Asemapiirustus.

Niliaitta pilotin rakentaminen on pyörähtänyt käyntiin. Monia kilpailutuksia on käyty läpi ja toteuttajia valittu. Suunnittelusta vastaavat arkkitehtisuunnittelun osalta Studio Puisto Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelusta BD-Con Oy, LVI-suunnittelusta LVI-Insinööritoimisto Jorma Niemonen Oy, sähkösuunnittelusta Karawatski Oy.

Aittaurakoitsijaksi on valikoitunut Laadulla Oy.

Teräsosat toimittaa Jake-Man Oy.

Teräsbetonianturan teosta on vastannut Kivijärven kunta.

""Teräsjalusta
Teräsjalusta ja -portaat asennettiin paikoilleen 22.6.2020. Nostosta ja kuljetuksesta vastasi onnistuneesti Nosto ja Kuljetus Ruuska Ky.

Seuraa Niliaitan edistymistä Instagramissa @niliaittapilotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teräsjalustan asennuksen jälkeen vuoroon on päässyt aittaurakoitsija Laadulla Oy. Aittakehät jalustan päälle asennettiin 29.6.2020 ja Niliaitta sai hahmonsa.

""Aitan kehät
Niliaitta sai hahmonsa.

 

""Aitan kehät
Aitan kehät asennettuina. Julkisivutyöt pääsevät käyntiin.

 

 

Ulkovuoraus
Aitan ulkovuoraus on valmistunut kesän mittaan. Routasuojauksia kaivamassa koneyrittäjä Miika Leppänen Kivijärveltä.

 

Ulkovuoraus
Niliaitta ulkoapäin lähes valmiina.

 

 

ulkoapäin

Rakentamisen jäljet peitetty.

Metsäkuntan toimittaja Viherpalvelu Piirainen Oy.

ulkoapäin

Niliaitta ulkoapäin valmis. Ikkuna ja portaan kaiteet asennettu.

 

Niliaitta Yle:ssä:

Katso tästä

Lisätietoja:

Tekninen johtaja, Jukka Hertteli, puh. 044 459 7880, jukka.hertteli [at] kivijarvi.fi

Projektipäällikkö Minna Kainulainen, puh. 044 459 7816, minna.kainulainen [at] kivijarvi.fi