Kivijärven kulttuuritoimen tavoitteet

 • kehittää toimintaansa etsimällä uusia toiminta- ja yhteistyömuotoja
 • vaalii paikallista kulttuuriperinnettä ja osallistuu kotiseututyöhön
 • aktivoi järjestöjä kulttuuritoimintaan ja kotiseututyöhön
 • tukee museotoimintaa
 • hyödyntää tietotekniikkaa mm. tiedotuksessa sekä
 • tukee osaltaan positiivisen kuntakuvan muodostamisessa mm. matkailua.

Yllä mainittuihin tavoitteisiin pyrkiessään kulttuuritoimi

 • luo taide-elämyksiä musiikin, teatterin, kuvataiteen, tanssin, kirjallisuuden ja/tai elokuvan keinoin joko paikallisin voimin tai ostamalla ammattilaisilta
 • järjestää paikallisia tapahtumia mm. kansallisina juhlapäivinä
 • jatkaa Kivijärvi-viikkoja sekä muita perinteisiä tapahtumia
 • on mukana museon ja koulumuseon kehittämisessä
 • kerää paikallista perinnetietoa ja
 • tekee yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa.

Paikallinen / seudullinen yhteistyö

Kulttuuritoimi tekee jatkuvasti yhteistyötä kunnan eri sektoreiden (kirjasto, vapaa-aika, koulutoimi) samoin kuin seurakunnan, kansalaisopiston, eri yhdistysten, yhteisöjen ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Arvokkaita yhteistyökumppaneita ovat mm. Kivijärven kotiseutuyhdistys ja kyläyhdistykset, aiemmin myös Kivijärven Pohjola-Norden ja Kivijärven Soittokunta.

Yhteistyötä tehdään myös seudullisesti, esimerkkeinä vuosien varrelta:

 • kulttuuripedot, 2002-2003 (kulttuuritoimijoiden kartoitus ja nuorten näytelmä)
 • Satusivellin, 2006-2007 (mm. ulkomainen esiintyjä Keskuspuistossa, nukketeatteri kirjastossa)
 • kirjastokampanjat, mm. 2012
 • veteraanipäivän juhlat vuorotellen yhdessä Kannonkosken, Kinnulan ja Kyyjärven kanssa
 • kulttuuriretket Kannonkosken ja Kinnulan kanssa
 • neljän tähden iltapäivätapahtuman vuorottelu Kyyjärven, Karstulan ja Kannonkosken kanssa
 • aluetaiteilijahanke v. 2015 Karstulan, Kyyjärven ja Kannonkosken kanssa ja
 • aluetaiteilijahanke Voimaa taiteesta v 2016 Karstulan, Kyyjärven ja Kannonkosken kanssa