Etsivä nuorisotyö

ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄ

Mitä?

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee ensisijaisesti nuoren itsensä antamien tietojen ja oman tuen tarpeen arvion mukaisesti, moniammatillisessa verkostossa. Etsivää nuorisotyötä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kivijärvi ostaa etsivä nuorisotyön palvelun Kinnulalta 14.6.2019 alkaen.

Kenelle?

Etsivä nuorisotyö tukee 15-29-vuotiaita kivijärveläisiä ja kinnulalaisia nuoria löytämään tarvitsemansa palvelut, polun työelämään tai opiskeluihin tai muuhun mielekkääseen toimintaan ja arjen hallintaan.

Missä?

Etsivän nuorisotyön toimisto sijaitsee Kivijärven kunnantalolla. Osoite on Virastotie 5. Etsivä nuorisotyöntekijää voi tavata toimistolla tai nuoren toivomassa, mielekkäässä paikassa.

Miten työskennellään?

Nuoren kanssa työskentely on keskustelua, ohjausta, rinnalla kulkemista, käytännön asioiden hoitamista yhdessä nuoren kanssa ja nuoren tutustuttamista eri palveluihin.

Kuka voi ottaa yhteyttä?

Etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa yhteyttä nuori itse tai ohjautua asiakkaaksi yhteistyötahojen kautta. Myös huoltaja, ystävät tai lähipiiri voivat olla yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään, mikäli heillä herää huoli nuoren elämäntilanteesta.

Yhteystiedot:

Kinnula-Kivijärvi Etsivä nuorisotyöntekijä

Merja Laitala

044-459 6224

merja.laitala [at] kinnula.fi (merja[dot]laitala[at]kinnula[dot]fi)

Toimipaikka

Kinnula ja Kivijärvi

Lisätietoja:

FB: Etsivä Kinnula-Kivijärvi

IG: etsiva_kinnulakivijarvi

merja.laitala [at] kinnula.fi (merja[dot]laitala[at]kinnula[dot]fi)