Sivistyslautakunnan kokoukset / päätösten nähtävilläpito

Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 17.30  sivistysosaston tai muussa kunnan toimipisteessä. 

Päätösten nähtävilläpito:

Sivistyslautakunnan tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä koulutoimistossa klo 9-15 viidentenä koulutoimiston aukiolopäivänä kokouspäivän jälkeen ja kunnan kotisivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti. Koulutoimiston ollessa kiinni tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirjastossa sen viidentenä aukiolopäivänä kokouspäivän jälkeen. Tarkistettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla muutoksenhakuohjeineen. 

Sivistysjohtajan, rehtorin ja varhaisjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä päätöstä seuraavan viikon ensimmäisenä arkimaanantaina klo 11-15 kirjastossa. Ne viranhaltijapäätökset, joihin kuntalainen voi kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan kunnan kotisivuilla muutoksenhakuajan päättymiseen saakka. Viranhaltijapäätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävänä lautakunnan kokouksen aikana.

Kuulutukset

Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 17.30  sivistysosaston tai muussa kunnan toimipisteessä.  Päätösten nähtävilläpito:...
...