Kunnanjohtaja

Kunta rakensi teollisuusalueelle uuden lämpölaitoksen suoraan kassastaan rahoittaen niin, että hanke jatkuu vuodelle 2023, koska palamistuloksen optimoimiseksi ja polttoainevalikoiman hyödyntämiseksi on lisäksi vielä liitettävä polttokokonaisuuteen kuuma kiertokaasupuhallin. Lämpölaitosprosessien haltuunotto näyttää ottavan aikansa, koska tekniikka on aina enemmän tai vähemmän uutta ja yksityiskohtia riittää käytettävästä polttoaineesta alkaen.

Viitasaaren kaupunki halusi suurimpana omistajana Kehittämisyhtiö Witas Oy:n puheenjohtajuuden pysyvästi, mikä johti muut omistajakunnat myymään osakkeensa Viitasaarelle. Kivijärvi järjestää jatkossa elinvoimatyönsä puhtaalta pöydältä hyödyntäen Kinnulan ja Pihtiputaan kanssa yhteisiä resursseja mutta myös seudullisia yritys- ym. hankkeita. Valtuusto varasi vuodelle 2023 entiset 60 €/asukas elinvoimatyöhön ja lisäksi 5000 € seudullisiin hankkeisiin ja osuuden aluekoordinaattorin palkkaan. 

On huomattava, että elinvoimankin perustana toimii pohjimmiltaan kuntalaisten hyvinvointi, koska se luo paikkakunnan elinvoiman ja yrityksiin tuottavuutta. Tämän tietäen valtiokin uhraa yleiskatteellisina hyte-valtionosuuksina satoja miljoonia euroja kannusteena kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvoinnin synergiseen edistämistyöhön. 

Seudullisen koheesion ylläpito on tärkeää tilanteessa, jossa Saarijärvi on vetäytynyt seutuyhteistyöstä ja sen rahoituksesta. Muut seitsemän kuntaa tekevät yhä aluetyötä resurssin ollessa osa-aikainen aluekoordinaattori. Kivijärvi on vuoden 2023 seudullinen puheenjohtajakunta. Et kykene olemaan juurikaan menestyksekkäämpi kuin julkishallinnon verkosto, johon seudullisesti kuulut. Siksi verkoston oppimiseen on omalla vetovuorollaan myötävaikutettava. 

Sairaanhoitopiiri muodosti maakunnallisen verkoston, joka tuotti kunnille vuodelta 2022 merkittävät alijäämät kirjattavaksi, millä on negatiivinen vaikutus tulevien vuosien valtionosuuksiin. Sote romutti kuntatalouden ja seuraavaksi se romuttanee valtiontalouden. Näen ratkaisuksi maakunnallisten hyvinvointialueiden verotusoikeuden, jolloin oman toiminnan alijäämälaskua ei voi lähettää enää minnekään muualle kuin omaan taloustoimistoon, mikä pakottaa aidosti pohtimaan toiminnan tehokkuutta debet/kreditkikkailun sijaan. Olemme vuosien ajan Kivijärvellä panostaneet laadunhallintaan, joka on rinnakkainen keino kustannusten karsinnalle. Tämä näkyy kustannustehokkaana toimintana ja vielä nyt vahvana kassana.

Valtiontalouden tila, hyvinvointialueiden kipukohdat ja muu yhteiskunnallinen kehitys haastanee kunnat poikkeukselliseen talouden selviytymiskamppailuun tulevina aikoina. Kaikki tilannetta auttavat keinot on tuulivoimatuloista alkaen kyettävä hyödyntämään. Yrityksenkin ollessa kontallaan yrittäjä hyödyntää kaikki mahdolliset keinot säilyttääkseen elämäntyönsä. Sitä kutsutaan yllättävää kyllä yrittämiseksi. Suomenkin valtiollinen tarina näyttää jatkuvan suotuisasti uudessa verkostossa enkä näe syytä, etteikö Kivijärvenkin historia jatku, jos niin valitsemme.

Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas / kunnanjohtajan katsaus toimintakertomuksessa 2022