Kunnanjohtaja

Toimet koronaviruksen selättämiseksi jatkuivat kertomusvuoden aikana niin, että toiveet rokotteiden valmistumiseksi olivat korkealla. Rokotukset aloitettiin kuluvan vuoden alussa tahdin ollessa varsin verkkainen johtuen rokotteiden rajallisesta saatavuudesta. Koulutyö suoritettiin kevään mittaan etäopetuksessa asettaen niin henkilöstölle kuin koululaisillekin ennen kokemattoman haasteen oppivelvollisuuden suorittamiseen yhdistettynä opetushenkilöstön syksyiseen lomautukseen. Kevään mittaan tarkentui näkemys taudin luonteesta ja Kivijärvi onnistui toimissaan niin, ettei väestöön kohdistuvia menetyksiä koettu.

Kunta on määrätietoisesti luopunut tarpeettomiksi käyneistä kiinteistöistään ja toimitiloistaan keventäen kulurakennettaan. Heitjärvellä sijaitseva Sompalan rivitalot myytiin jo aiemmin ja kertomusvuonna myytiin samalla kylällä toimintakeskuksena toiminut Putkinotkon kiinteistö. Molemmat kaupat olivat kunnan tavoitteiden mukaiset kiinteistöjen saatua uuden elämän käyttäjiensä myötä. Seuraavaksi myynnissä on keskustan tuntumassa sijaitseva nuorisotalokiinteistö nuorisotilojen siirryttyä Ahon kiinteistölle. Kunnan suuri rakennusmassa muodostaa kuluerän, jota on jatkossakin määrätietoisesti rationalisoitava talouden pitämiseksi tasapainossa. Merkitystä on myös sillä, miten sote-uudistuksen käy.

Uutta rakennuskantaa edustaa Peltokankaan matkailualueelle rakennettu Niliaitta-pylväsmökki, joka oli vuoden mittainen haastava tuotekehityshanke. Kohde on uniikki ja nostaa Kivijärven elämysmatkailun uudelle tasolle. Mökin varustelussa on hyödynnetty viimeisintä teknologiaa ja toisaalta puiden tasolla yöpyminen herättelee geenimuistoja varhaisesta kehityshistoriastamme. Rakennus on oiva näyte kivijärvisten yritysten kyvystä tuottaa korkeatasoista rakennuskantaa vaativimpienkin standardien mukaisesti.

Tiedonhallintalain tultua voimaan on kunnan tietohallinnossa yhteistyössä Joki-ICT:n kanssa tehty tietoturvaan liittyviä kehitystoimenpiteitä lain siirtymäaikaa noudattaen. Julkishallinnon toiminnot ja palvelut siirtyvät enenevissä määrin verkkoon, jolloin myös tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät seikat korostuvat vastaavasti.

Kivijärven kunnan taival itsenäisenä kuntana jatkuu. Kuntastrategian visio eli unelma Kivijärvestä on aktiivisten toimijoiden yhteisö, jossa kukin antaa panoksensa elinvoimaan niin kulttuurisesti, taloudellisesti kuin ekologisesti. Olemme ohjaksissa ja kaikkien kivijärvisten myötävaikutusta tarvitaan tämän kunnan tulevaisuuden rakentumiseen.

Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas