Hankealueen kartta ja lisätietoja

Volkkilankankaan tuulivoimahanke 

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kivijärven Volkkilankankaalle. Hankealue on alustavasti noin 1750 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kivijärven pohjoisosassa noin 3 km Puralankylän länsipuolella. 


Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 15-19 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueella tehdään ympäristönvaikutusten arviointia.

Winda Energy Oy on vuonna 2011 perustettu suomalainen uusiutuvan energian hankekehitykseen keskittynyt yritys, joka kehittää, rakennuttaa ja operoi tuulivoimapuistoja. 

Tuulipuiston vaikutukset hankealueen käyttöön

  •      Maa- ja metsätaloutta voi harjoittaa alueella normaalisti lukuun ottamatta aivan tuulivoimaloiden vierustoja. 

  • Alueella voi myös metsästää normaalisti. Mahdollisista rakennusajan rajoituksista sovitaan erikseen. 

  • Aluetta voi käyttää normaalisti ulkoiluun ja esimerkiksi marjastukseen. 

  • Talviaikana tuulivoimaloiden lapoihin voi kertyä jäätä, jolloin jääheiton vuoksi oleskelua voimaloiden läheisyydessä tulisi välttää. 

Volkkilankankaan tuulivoimahankkeen yhteyshenkilö: 

Projektipäällikkö Hannele Konsén
Hannele.konsen [at] winda.fi (Hannele[dot]konsen[at]winda[dot]fi)