Käyttösäännöt

Kirjastokortti

Kirjastokortti on henkilökohtainen:

 • kortin haltija sitoutuu korvaamaan vahingoittamansa, kadottamansa tai palauttamatta jättämänsä aineiston
 • kirjastoissa, joissa on työasemien varausjärjestelmä, vain kortin haltija voi käyttää korttia työasemille kirjautumiseen
 • asiakas on velvollinen ilmoittamaan nimi- tai osoitetietojen muutoksista
 • kortin katoamisesta on ilmoitettava viipymättä.
 • asiakas ei ole vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla sen jälkeen kun ilmoitus kortin katoamisesta on tehty
 • kirjastokortin haltija sekä alle 15-vuotiaan kortinhaltijan takaaja on sitoutunut noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.

Lainaaminen ja kirjaston käyttöoikeus

Keski-kirjastojen kirjastokortti käy kaikissa Keski-kirjastoissa. Keski-kirjastojen laina-ajoissa, maksuissa tai lainarajoituksissa voi olla kirjastokohtaisia vaihteluja. Asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa Keski-kirjastoissa, jos hän jättää lainat palauttamatta, maksut maksamatta tai turmelee kirjastoaineistoa.

Aineistoa lainattaessa tulee ottaa huomioon, että

 • laina-ajat vaihtelevat viikosta neljään viikkoon (7–28 vrk)
 • laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä ja
 • verkkokirjastossa vuorokauden vaihtuessa
 • lainoja voi uusia viisi kertaa, mikäli niistä ei ole varauksia
 • asiakkaalla voi olla samanaikaisesti enintään 100 lainaa

Kuvatallenteiden lainauksessa kirjastot noudattavat Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen asettamia ikärajoja. Kirjastot eivät ole korvausvelvollisia, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Kirjaston henkilökunnalla on oikeus poistaa kirjaston tiloista henkilö, joka häiritsee muita asiakkaita tai kirjaston toimintaa tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Häiritsevästä käyttäytymisestä seuraa kirjaston käyttöoikeuden menettäminen määräajaksi.

Verkkokirjaston käyttö

Verkkokirjasto toimii osoitteessa www.keskikirjastot.fi. Verkkokirjastossa asiakkaalla on käytössään kaikkien Keski-kirjastojen yhteinen aineistotietokanta. Kirjastokorttiin on mahdollista yhdistää salasana, jonka avulla asiakas voi nähdä omat käyttäjätietonsa ja lainansa, uusia lainoja, tehdä ja perua varauksia sekä aktivoida ja muuttaa käyttäjätietojaan. Salasanan saa vain henkilökohtaisesti kirjastosta.

Asiakas saa sähköpostiinsa muistutuksen lähestyvästä eräpäivästä, jos hän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa kirjastoon tai tallentaa sen omiin tietoihinsa verkkokirjastossa. Kirjasto ei ole vastuussa sähköisten ilmoitusten perillemenosta, mikäli virhe aiheutuu tietoliikennehäiriöstä.

Maksut

Käytössä olevat maksut vaihtelevat kunnittain. Ajankohtaiset tiedot maksuista, myöhästymisilmoitusten lähettämisestä ja aineistojen korvaamisesta kerrotaan kunkin kirjaston internetsivuilla tai esitteissä.

Kaikissa Keski-kirjastoissa:

 • 10 euron velkasaldosta seuraa lainauskielto
 • kerran vuodessa pienempikin velkasaldo on maksettava kokonaan
 • vuosittainen velkasaldojen tarkistus alkaa 1.3.