Eduskuntavaalit

KUULUTUS - EDUSKUNTAVAALIT 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan vuonna 2023. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin viimeistään (15.2.2023), johon on otetaan ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja nyt kysymyksessä olevissa eduskuntavaaleissa. Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 9.3.2023 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi viestit-palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty äänioikeusrekisteristä pois tai että häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen. Oikaisuvaatimus on jätettävä Digi- ja väestötietovirastoon viimeistään 17.3.2023 ennen klo 16.00. Rekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina 21.3.2023.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on määräajassa ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse (044 459 7861). Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta, kirjastosta ja kunnan kotisivuilta www.kivijarvi.fi kohdasta sähköinen asiointi. Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 21.3.2023 klo 16.00.

Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta).

Äänestäminen ja henkilöllisyyden todistaminen

Ennakkoäänestyksessä ja varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutetun tiedot haetaan rekisteristä henkilötunnuksen avulla, joten henkilötunnus tulee olla tiedossa. Lisäksi henkilöllisyys on tarvittaessa pystyttävä todistamaan. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen.

Ennakkoäänestys 22.-28.3.2023

Vaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5A ja äänestys tapahtuu:

  • 22.-24.3. klo 9.00-12.00

  • 25.-26.3. klo 10.00-13.00

  • 27.-28.3. klo 12.00-16.00

Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestys tapahtuu palvelukoti Hopearannassa ja Wallesmannissa vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana.

Vaalipäivä 2.4.

Eduskuntavaalien vaalipäivä on 2.4.2023. Vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5A. Äänestysaika klo 9-20.

Lisätietoja

Yleistietoa vaaleista www.vaalit.fi. Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sagulin, p. 044 459 7861.

Kivijärven kunnan keskusvaalilautakunta

Virastotie 5 A

43800 KIVIJÄRVI