Kuntosaliopastus iäkkäille

Alkaa

Impulssi

Ilmainen kuntosalilaitteiden opastus impulssissa, virastotie 5.

Järjestäjä

vapaa-aikatoimi