Kuulutus: Ympäristölautakunnan kokous 25.2.2020

VIITASAAREN KAUPUNKI 18.2.2020

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi

 

KUULUTUS

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokous pidetään tiistaina 25.2.2020 alkaen klo 14.00 Viitasaaren kaupungintalolla.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 2.3.2020 Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla ja netissä Viitasaaren kaupungin kotisivuilla.

Pöytäkirja on tarvittaessa tulostettavissa Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnanvirastoissa sekä Saarijärven kaupunginvirastossa.

KUNNANVALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2020

Kivijärven kunnan vaakunaKUNNANHALLITUS 2/ 3.2.2020 §10

 

Kuntalaki 139 § / Päätöksen tiedoksianto asianosaiselle

Päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan, mitä hallintolain 59 §:ssä säädetään tavallisesta tiedoksiannosta ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä säädetään tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta.