Haettavana avustuksia vesistön ja vesiympäristön tilan ja käytön parantamisen hankkeisiin

Alkaa

Keski-Suomen ELY-keskus ilmoittaa haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2021 vesien hoidon ja kunnostuksen, vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön sekä kalatalouden hankkeisiin. Liitteenä on tiedote haettavana olevista avustuksista ja ohjeet hakumenettelystä.

Hakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin 30.11.2020 mennessä.