Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Kivijärven kirkonkylän yleiskaavan muutos

Yleiskaavatöiden valmistelu (eli luonnosvaihe) on meneillään. Kaavoitusta varten kaava-alueelle on tehty luonto- ja maisemaselvitys sekä muinaisjäännösinventointi kesällä 2018, ja tarvittavien selvitysten laadintaa jatketaan kesällä 2019. Keväällä 2019 laadittiin suunnittelu- ja mitoitusperusteet, jotka on hyväksytty Kivijärven kunnanvaltuustossa 8.4.2019.
Kaavaluonnoksen valmistelu jatkuu suunnittelu- ja mitoitusperusteiden pohjalta vielä kesän 2019, ja kaavaluonnos tulee nähtäville syksyllä 2019. Luonnosaineiston nähtäville asettamisesta tullaan tiedottamaan laajasti, mm. Kivijärven kunnan nettisivuilla osoitteessa www.kivijarvi.fi.
Mikäli teille tulee kysyttävää kaavahankkeesta, voitte ottaa yhteyttä alla mainittuihin yhteyshenkilöihin:
Kivijärven kunta: Kunnaninsinööri Jukka Hertteli p. 044 459 7880, jukka.hertteli [at] kivijarvi.fi
Aluearkkitehtipalvelut: Aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi p. 044 459 8405, ulla-maija.humppi [at] saarijarvi.fi