Yleisötilaisuus

Kivijärven kunnanhallitus on käynnistänyt 7.2.2022 (KH § 21) Volkkilankankaan alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen Winda Energy Oy:n kaavoitusaloitteesta.

Hankkeessa järjestetään to 9.2.2023 yleisötilaisuus kunnantalon valtuustosalissa osoitteessa Virastotie 5 A.

Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen.

Klo 17.00 esitellään hankkeen OAS ja YVA-ohjelma, jonka jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle klo 19 asti. 

Paikalla ovat kunnan, hanketoimijan ja ELY:n edustajien lisäksi YVA- ja kaavakonsultit.

Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Suora linkki yleisötilaisuuteen

Ohjeet osallistumiseen etäyhteydellä sekä vireilletuloaineisto löytyy projektisivulta https://www.skjkl.fi/Kivijarvi/Volkkilankangas/Kaava/