Kuraattorin toimi avoinna

Kivijärven kunnan vaakuna

 

Kivijärven kunta hakee vakinaiseen toimeen koulukuraattoria. Etsimme Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven peruskouluihin sosiaalialan ammattilaista kuraattorin vakinaiseen työsuhteeseen. Tehtävän hallinnointi- ja asemapaikka on Kivijärvi. Työ jakaantuu tasan kolmen kunnan alueelle (Kivijärvi, Kannonkoski ja Kyyjärvi). Jokaisessa kunnassa on uudet, terveet koulurakennukset, joissa on ilo työskennellä!

Kelpoisuusehtona on säädösten mukainen koulutus (AMK tai yliopisto), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön pääaineopinnot.

Koulukuraattorin työnä on järjestää oppilaillemme riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Kuraattori keskustelee luottamuksellisesti oppilaan kanssa ja tekee tarvittaessa yhteistyötä opettajien, perheen, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Koulukuraattori on osa oppilashuollon monialaisia tiimejä, joissa selvitellään niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön asioita. Työ on pääasiassa säännöllistä päivätyötä.

Toivomme, että olet luontevasti lasten ja nuorten kanssa toimiva, helposti lähestyttävä ja empaattinen persoona. Koulukuraattorina edellytämme sinulta yksilö-, perhe- ja yhteisötyön monipuolisia tietoja ja taitoja. Työssä tarvitaan sosiaali- ja opetusalan käytäntöjen ja lainsäädännön tuntemusta. Kuraattoriltamme vaaditaan suvaitsevaisuutta, myönteistä asennetta, paineensietokykyä ja henkistä vahvuutta sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Sinun tulee kuraattorina pystyä työskentelemään myös vaikeiden asioiden parissa sekä tukea lapsen tai nuoren ympäristössä olevia aikuisia haastavissa elämäntilanteissa.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTESin mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi sekä tarvittavat kelpoisuuden ja kokemuksen osoittavat todistukset pe 21.2.2020 klo 16 mennessä sähköpostilla tuomas.kultalahti [at] kivijarvi.fi () tai postittamalla/toimittamalla hakemusasiakirjat osoitteella Kivijärven sivistysjohtaja, Keskustie 32 B, 43800 KIVIJÄRVI Haastattelut pyritään tekemään viikon 9 aikana.

Lisätiedot: rehtori Tuomas Kultalahti, tuomas.kultalahti [at] kivijarvi.fi, 044 459 7860.

Kivijärvellä 6.2.2020 / Kivijärven kunta, sivistysosasto