Haettavana kirjanpitäjän toimi

HAETTAVANA KIRJANPITÄJÄN TOIMI

Kirjanpitäjän tehtäviin kuuluu kunnan kirjanpito, myynti- ja ostoreskontran hoitaminen, talousarvion, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laadinta, tilastointi, raportointi, arvonlisäverotukseen ja muuhun talouteen ja kuntakonserniin liittyvät tehtävät. Pääkirjanpitäjä toimii taloushallinto-ohjelmiston pääkäyttäjänä sekä osallistuu uusien taloushallintoon liittyvien ohjelmistojen hankinta- ja käyttöönottoprojekteihin. Kunnassa on käytössä ProEconomica Premium -kirjanpito-ohjelma.

Odotamme tehtävään valittavalta soveltuvaa taloushallinnon koulutusta (esim. taloushallinnon tradenomi, merkonomi, merkantti) sekä kokemusta kunnan pääkirjanpidosta. Arvostamme kokemusta julkisyhteisön taloushallinnon tehtävistä ja ProEconomica -ohjelman käytöstä. Tehtävänkuva vaatii laaja-alaista ammattitaitoa, tietoteknistä osaamista, numerotarkkuutta, järjestelmällisyyttä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyötaitoja ja luottamuksellisuutta. Kirjanpitäjän on hallittava keskeinen työhön liittyvä lainsäädäntö.

Työaika on yleensä toimistotyöaika (viikkotyöaika 36h 15min) liukuvalla työajalla. Kiirehuiput toistuvat ajoittain ja vaativat hyvää paineensietokykyä (esim. osavuosikatsaukset, tilinpäätös, talousarvio).

Toimi on vakituinen ja siinä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Lääkärintodistus terveydentilasta on esitettävä 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Työn aloitus mahdollisimman pian, jotta perehdytys saadaan viivytyksettä käyntiin.

Hakuaika päättyy maanantaina 1.8.2022 klo 15.00. Hakemus liitteineen toimitetaan määräajassa postiosoitteeseen Kivijärven kunta, Virastotie 5 A, 43800 KIVIJÄRVI tai sähköpostiosoitteeseen kunta [at] kivijarvi.fi

Lisätietoja antaa kirjanpitäjä Päivi Hakkarainen puh. 044 459 7825 ja kunnanjohtaja Pekka Helppikangas puh. 044 459 7800.

KIVIJÄRVEN KUNNANHALLITUS