Hae kuraattoriksi!

Tule mukaan tekemään työtä Kivijärven ja naapurikuntiemme Kannonkosken ja Kyyjärven koululaisten hyvinvoinnin edistämiseksi!

Kivijärven kunta hakee KOULUKURAATTORIA kolmen pienen kunnan koululaisia varten.

Etsimme Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven peruskouluihin sosiaalialan ammattilaista kuraattorin vakinaiseen työsuhteeseen. Tehtävän hallinnointi- ja asemapaikka on Kivijärvi, tarvittaessa Kannonkoski tai Kyyjärvi. Työ jakaantuu tasan kolmen kunnan kesken. Jokaisessa kunnassa on uudet, terveet koulurakennukset, joissa on ilo työskennellä! Työsi jatkuu 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueella, toivottavasti samansisältöisenä kuin tulevana syksynä.

Kelpoisuusehtona on säädösten mukainen koulutus (AMK tai yliopisto), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön pääaineopinnot. Voit toimia myös vastaavana kuraattorina koulutuksestasi riippuen.

Koulukuraattorin työnä on järjestää oppilaillemme riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Kuraattori keskustelee luottamuksellisesti oppilaan kanssa ja tekee tarvittaessa yhteistyötä opettajien, perheen, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Koulukuraattori on osa oppilashuollon monialaisia tiimejä, joissa selvitellään niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön asioita. Työ on pääasiassa säännöllistä päivätyötä.

Toivomme, että olet luontevasti lasten ja nuorten kanssa toimiva, helposti lähestyttävä ja empaattinen persoona. Koulukuraattorina edellytämme sinulta yksilö-, perhe- ja yhteisötyön monipuolisia tietoja ja taitoja. Työssä tarvitaan sosiaali- ja opetusalan käytäntöjen ja lainsäädännön tuntemusta. Kuraattoriltamme vaaditaan suvaitsevaisuutta, myönteistä asennetta, paineensietokykyä ja henkistä vahvuutta sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Sinun tulee kuraattorina pystyä työskentelemään myös vaikeiden asioiden parissa sekä tukea lapsen tai nuoren ympäristössä olevia aikuisia haastavissa elämäntilanteissa.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTESin mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Täytössä sovelletaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi sekä tarvittavat kelpoisuuden ja kokemuksen osoittavat todistukset ma 26.9.2022 klo 16 mennessä sähköpostilla mervi.isojarvi [at] kivijarvi.fi tai postittamalla/toimittamalla hakemusasiakirjat osoitteella Tainionmäen koulu/rehtori, Keskustie 32 A, 43800 KIVIJÄRVI. Haastattelut pyritään tekemään viikon 39 aikana.

Lisätiedot: rehtori Mervi Isojärvi, mervi.isojarvi [at] kivijarvi.fi, 044 459 7860 tai sivistysjohtaja Pirkko Oinonen, pirkko.oinonen [at] kivijarvi.fi.

Kivijärvellä 12.9.2022 / Kivijärven kunta, sivistysosasto