KUNTAVAALIT 2021

KUULUTUS - KUNTAVAALIT

Kuntavaaleissa 2021 Kivijärven kunnanvaltuustoon valitaan 15 valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja. Valtuutettujen toimikausi alkaa 8/2021

EHDOKASHAKEMUKSET JA EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ

Ehdokashakemuksensa ovat jättäneet määräaikaan mennessä viisi (5) puoluetta sekä (1) yhteislista. Ehdokaslistat ja ehdokasnumerot on vahvistettu 14.5.2021. Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kunnanviraston ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa ja se julkaistaan kuntatiedotteessa.

ÄÄNIOIKEUSREKISTERI

Digi- ja väestötietovirasto on perustanut 28.4.2021 väestötietojärjestelmässä olleiden tietojen mukaan äänioikeusrekisterin, joka on nähtävillä Digi- ja väestötietovirastossa 3.5.2021 alkaen.  Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaisesta äänioikeusrekisteriin otetusta henkilöstä ilmoituskortin ja lähettää sen viimeistään 20.5.2021 äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Äänioikeusrekisteriin tehtävä oikaisuvaatimus on jätettävä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 21.5.2021 ennen klo 16.00.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys tapahtuu Kivijärven kunnanvirastolla, Virastotie 5 A,

 

  • ke 26.5.- pe 28.5. klo 13 - 16
  • la 29.5.- su 30.5. klo 10 - 13
  • ma 31.5.- pe 4.6. klo 13 - 16
  • la 5.6.- su 6.6. klo 10 - 13
  • ma 7.6.-ti 8.6. klo 13 - 16

 

ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSISSA

Saarikan asumispalveluyksiköissä: palvelukoti Hopearannassa ja Wallesmannissa ennakkoäänestys tapahtuu vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan.  Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on määräajassa ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse (vaihde 014 459 7811) viimeistään 1.6.2021 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kirjastosta.

Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta).

VAALITOIMITUS

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9 - 20.  Äänestyspaikka on Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5 A.

Ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä äänioikeutetun tiedot haetaan rekisteristä henkilötunnuksen avulla, joten henkilötunnus tulee olla tiedossa. Lisäksi henkilöllisyys on tarvittaessa pystyttävä todistamaan (ajokortti, passi, muu kuvallinen henkilöllisyystodistus). Kotiin tullut äänioikeuskortti on hyvä olla mukana.

 

keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi, puh. 014 459 7811, fax 042 1145 97818

Keskusvaalilautakunnan sihteeri, puh. 044 459 7861

 

​​​​​​​14.5.2021​​​​​​​

KIVIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Ehdokaslistojen yhdistelmä | pdf | 116.06 KB