Kuulutus Meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Kivijärvi JAM 2.0, , Kivijärvi

Kuulutukset

Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 17.30  sivistysosaston tai muussa kunnan toimipisteessä.  Päätösten nähtävilläpito:...
...