Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta / Penttilän yhteismetsä, Kortekorpi 265-403-1-203, Kivijärvi

Pe, 12.02.2021 - 13:59

Viitasaaren kaupunki /                                                                         KUULUTUS

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi                                           12.2.2021                                                                                                                                        

 

 

 

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta / Penttilän yhteismetsä,     Kortekorpi 265-403-1-203, Kivijärvi

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

12.2.2021

 

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 19.2.2021.

 

Hakija

Penttilän Yhteismetsä

 

Asia

Penttilän yhteismetsä hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Kivijärven kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Kortekorpi 265-403-1-203. Haettu ottamisala on 2 ha, ottomäärä 53 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 12.2.–22.3.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kivijärven kunnan verkkosivuilla.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuk-sen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

 

Ohjeet muistutuksen tekemiseen

Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 102/611/2021

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet

- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvi-tys asiamiehen toimivallasta.

 

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 22.3.2021:

- sähköpostitse viitasaaren.kaupunki [at] viitasaari.fi

- postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

 

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

 

Lisätietoja antaa

ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806

sähköposti: nina.pimia [at] viitasaari.fi

                     

Kuulutukset

01.03.2021
TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON ALUEELLE ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT     Määräys...
12.02.2021
Viitasaaren kaupunki /                                                                         KUULUTUS...
10.02.2021
Kivijärven kunnanvaltuustoon valitaan 15 valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja. Valtuutettujen kausi alkaa 6/2021. Vaaleissa ehdokkaita voivat asettaa puolueet ja äänioikeutetut, jotka...
03.02.2021
Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta asiakirjasta 1.2-14.5.2021...