Kuulutus maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisesta yhteislupahakemuksesta

Pe, 13.03.2020 - 14:31

Viitasaaren kaupunki /                                                                         KUULUTUS

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi                                           13.3.2020                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupahakemuksesta / Kivijärven Maanrakennus Oy, Vähäseppola 265-403-41-3, Kivijärvi

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

13.3.2020

 

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 20.3.2020.

 

Hakija

Kivijärven Maanrakennus Oy

 

Asia

Kivijärven Maanrakennus Oy hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa maa-ainesten ottamiseen ja murskaamiseen Kivijärven kunnan Kivijärven kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Vähäseppola 265-403-41-3. Haettu ottamisala on 0,6 ha, ottomäärä 23 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Toiminnan olennaisia päästöjä ovat melu ja pöly.

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.3.–20.4.2020 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kivijärven kunnan verkkosivuilla.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuk-sen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

 

Ohjeet muistutuksen tekemiseen

Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 143/614/2020

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet

- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvi-tys asiamiehen toimivallasta.

 

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 20.4.2020:

- sähköpostitse viitasaaren.kaupunki [at] viitasaari.fi

- postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

 

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

 

Lisätietoja antaa

ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806

sähköposti: nina.pimia [at] viitasaari.fi

                     

Kuulutukset

13.03.2020
Viitasaaren kaupunki /                                                                         KUULUTUS Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi...