Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta/ Metsähallitus Metsätalous Oy, Rauhaniemi 265-401-5-63, Kivijärvi

Ti, 21.02.2023 - 14:27

Viitasaaren kaupunki /                                                                         KUULUTUS

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi                                           21.2.2023                                                                                                                                        

 

 

 

Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta/ Metsähallitus Metsätalous Oy, Rauhaniemi 265-401-5-63, Kivijärvi

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

21.2.2023

 

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 28.2.2023.

 

Hakija

Metsähallitus Metsätalous Oy

 

Asia

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa lupaa maa-ainesten ottamiseen ja murskaukseen Kivijärven kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Rauhaniemi 265-401-5-63. Haettu ottamisalue on 6,84 ha, ottomäärä 50 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 21.2.–30.3.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kivijärven kunnan verkkosivuilla.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuk-sen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

 

Ohjeet muistutuksen tekemiseen

Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 103/611/2023

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet

- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvi-tys asiamiehen toimivallasta.

 

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 30.3.2023:

- sähköpostitse viitasaaren.kaupunki [at] viitasaari.fi

- postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

 

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

 

Lisätietoja antaa

ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806

sähköposti: nina.pimia [at] viitasaari.fi

                     

Kuulutukset

02.03.2023
Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 17.30  sivistysosaston tai muussa kunnan toimipisteessä.  Päätösten nähtävilläpito: Sivistyslautakunnan...