Kuulutus Kivijärven kunnan Lukkarinkallion teollisuusalueen sekä Tenholan alueen asemakaavan muutoksesta

Pe, 11.12.2020 - 09:57

Kivijärven kunnan vaakuna         Kivijärven kunta    

KUULUTUS

Ilmoitamme Kivijärven kunnan Lukkarinkallion teollisuusalueen sekä Tenholan alueen asemakaavan muutoksen nähtäville asettamisesta valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Lukkarinkallion teollisuusalueen asemakaavan muutoksen tarkoituksena on jäsentää uudestaan jo voimassa olevaa Lukkarinkallion teollisuusalueen korttelialuetta sekä sitä palvelevaa katuverkkoa. Tenholan alueen osalta tavoitteena on muuttaa kortteleiden 51 ja 53 erillispientalojen korttelialueet (AO) rantaan saakka ulottuviksi.

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä Kivijärven kunnan internetsivuilla 16.12.2020 – 29.1.2021 välisen ajan. Kaava-asiakirjat löytyvät kunnan internetsivuilta osoitteesta www.kivijarvi.fi, etusivun ”kuulutukset”-osiosta. Koronavirusepidemian vuoksi luonnosaineisto on nähtävillä ainoastaan kunnan internetsivuilla mutta Kivijärven kunta voi tarvittaessa tilauksesta postittaa aineiston.

Tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee jättää nähtävilläoloajan kuluessa 29.1.2021 mennessä Kivijärven kunnanvirastoon osoitteeseen Kivijärven kunta, Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi tai sähköpostitse kunta [at] kivijarvi.fi.

Lisätietoja hankkeesta antavat seuraavat yhteyshenkilöt:

Saarijärven kaupungin aluearkkitehtipalvelut

Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi (joululomalla 21.12. – 10.1.), p. 044 459 8405,

ulla-maija.humppi [at] saarijarvi.fi

Kaavasuunnittelija Sari Peura (joululomalla 21.12 - 6.1.), p. 044 459 8210, sari.peura [at] saarijarvi.fi

 

Kivijärven kunta

Kunnaninsinööri Jukka Hertteli (joululomalla 14.12. - 10.1.), p. 044 459 7880,

jukka.hertteli [at] kivijarvi.fi

Kivijärven tekninen lautakunta