Kuulutus Kivijärven kunnan Kivijärven rantaosayleiskaavan muutoksen, osittaisen kumoamisen ja laajentamisen sekä Kirkonseudun ja ympäristön osayleiskaavan muutoksen nähtäville asettamisesta valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n muk.

Pe, 10.01.2020 - 09:25
kivijarvi_vaakuna.pngKivijärven kunta

KUULUTUS

 

Ilmoitamme Kivijärven kunnan Kivijärven rantaosayleiskaavan muutoksen, osittaisen kumoamisen ja laajentamisen sekä Kirkonseudun ja ympäristön osayleiskaavan muutoksen nähtäville asettamisesta valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

 

Kivijärven rantaosayleiskaavan suunnittelualue käsittää pääosan Kivijärven ranta-alueesta, Heitjärven sekä pienten järvien ja lampien alueet. Päivitys- ja laajennusalueella on rantaviivaa yhteensä reilut 440 kilometriä. Suunnittelualue jaetaan osa-alueisiin voimassa olevan rantayleiskaavan osa-aluejakoa mukaillen (etelä, keskusta, pohjoinen ja itä). Kaavahankkeen yhteydessä koko kaava-alueen emätilaselvitys sekä mitoitus- ja suunnitteluperusteet on uusittu ja tarkistettu. Kaavapäivitystä varten on laadittu uusi luonto- ja maisemaselvitys, arkeologinen selvitys sekä rakennuskannan inventointi (valmistuu alkuvuodesta 2020). Kaavahankkeen tarkoituksena on tarkastella yhdenmukaisilla periaatteilla voimassaolevan Kivijärven rantayleiskaavan rakennuspaikkojen rakennusoikeuden määrää sekä omarantaisuutta, lisäksi selvitetään pysyvän asutuksen kaavallinen ohjaustarve ja sijoittuminen kaava-alueella. Kaavahankkeen tavoitteena on huomioida maanomistajien toiveet ja tasapuolinen kohtelu sekä alueen luonto-, maisema- ja muiden arvojen antamat lähtökohdat päivitettyjen selvitysaineistojen avulla.

 

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 13.1. – 28.2.2020 kunnanvirastossa sekä internet-sivuilla osoitteessa https://paikkatieto.sweco.fi/docs/kivijarvi/. Tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset mielipiteet luonnoksesta tulee jättää viimeistään 28.2.2020 Kivijärven kunnanvirastoon osoitteeseen Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi tai sähköpostitse kunta [at] kivijarvi.fi.                   https://paikkatieto.sweco.fi/docs/kivijarvi/

 

Kysymykset kaava-aineistosta pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköpostitse. Lisätietoja hankkeesta antavat seuraavat yhteyshenkilöt;

 

Kivijärven kunnasta

Kysymykset voi jättää sähköpostitse osoitteeseen kunta [at] kivijarvi.fi ja lisäksi alla oleville henkilöille:

Kunnaninsinööri Jukka Hertteli p. 044 459 7880, jukka.hertteli [at] kivijarvi.fi

Rakennustarkastaja Petri Syrjä, p. 044 459 6221, petri.syrja [at] viitasaari.fi

 

Aluearkkitehtipalveluista

Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, p. 044 459 8405, ulla-maija.humppi [at] saarijarvi.fi

Kaavasuunnittelija Sari Peura, p. 044 459 8210, sari.peura [at] saarijarvi.fi

 

 

Kivijärven tekninen lautakunta

 

Kuulutukset

18.02.2020
VIITASAAREN KAUPUNKI 18.2.2020 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi   KUULUTUS Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokous pidetään tiistaina 25.2.2020 alkaen klo 14.00 Viitasaaren...
17.02.2020
Elinkeino.- liikenne- ja ympäristökeskus                                             Kuulutus 12.02.2020      KESELY/91/2019 Kuulutus pohjavesialueiden luokitusten ja...