Kuulutus jätetaksan jäteastiatyhjennyshintojen kuljetusosuuden korotuksesta 1.5.2022 alkaen

To, 28.04.2022 - 16:04

Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 26.4.2022 §:ssä 22 hyväksynyt kunnan ensisijaiseen jätetaksaan, jätekeskustaksaan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan (TSV) taksaan jäteastiatyhjennyshintojen kuljetusosuuteen 7,1 % korotuksen 1.5.2022 alkaen. 
Nämä taksat koskevat Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea.

Korotuksen taustalla on polttoaineen hintojen nousu lyhyessä ajassa. 

Taksat ovat nähtävillä 28.4.2022-6.6.2022 välisen ajan Saarijärven kaupungin verkkosivuilla  http://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko sekä jäsenkuntien verkkosivuilla.

Sydän-Suomen jätelautakunta 

 

 

 

Kuulutukset

23.05.2022
Ympäristölautakunnan kokouksen 17.5.2022 pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa: https://kokous....
28.04.2022
Sydän-Suomen jätelautakunta on asettanut nähtäville 28.4.-1.8.2022 väliseksi ajaksi jätehuoltomääräysluonnoksen. Määräysluonnos on käsitelty lautakunnan kokouksessa 26.4.2022 §:ssä 17....
28.04.2022
Sydän-Suomen jätelautakunta on tarkastellut Hankasalmen, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntien kiinteistöittäin järjestettävää sekajätteenkuljetusjärjestelmää jätelain (646/2011) 37 §:n nojalla....
28.04.2022
Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 26.4.2022 §:ssä 22 hyväksynyt kunnan ensisijaiseen jätetaksaan, jätekeskustaksaan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan (TSV) taksaan...