Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus 22.3.2021

ALUEILLE OHJATTAVAT JA SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET COVID-19-EPIDEMIAN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI

Suositus toimenpidetason kaksi käytöstä Keski-Suomen alueelle Keski-Suomen alueella epidemian on 3.3.2021 arvioitu siirtyneen kiihtymisvaiheesta perustasolle Jyväskylää lukuun ottamatta.

Hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaan rajoitustoimenpiteitä ei tule purkaa ennenaikaisesti, vaan suosituksia ja rajoituksia tulee lieventää harkiten, jotta uusia tartuntaryppäitä ei synny. Toimenpiteiden purkamisessa tulee noudattaa varovaisuutta ja purkamisen sisällön tulee perustua monipuoliseen ja laajaan arviointiin. Arvioinnissa tulee perustellusti arvioida epidemian leviämisen uhan väistymistä.

Edellä mainitun johdosta ja tilannekuva- ja mallinnusryhmässä 17.3.2021 tehdyn arvion perusteella sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee Keski-Suomen aluetta pitämään edelleen voimassa hybridistrategian toimintasuunnitelman sekä sen täydennyksen mukaiset leviämisvaiheen toimet (ml. tartuntatautilain uudet valtuudet) ja lisätoimet.2(2)

Lisätietoja

Tarkempien toimenpiteiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö viittaa 1.3.2021 annettuun ohjauskirjeeseen.

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila

Johtaja Jaska Siikavirta