Kuulutus/Ympäristölautakunta 20.11.2018 / maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukaisen yhteislupapäätös

Kuulutus /Ympäristölautakunta on tehnyt 20.11.2018 seuraavan maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukaisen yhteislupapäätöksen:
 
§ 71 Kivijärven Maanrakennus Ky:lle on myönnetty maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa maa-ainesten ottamiseen ja murskaamiseen kiinteistölle Kannisen Sora-alue 265-403-41-1, Kivijärven kunnan Hoikanperän alueelle. Ottamisala on 1,95 ha, ottomäärä 50 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. 
 
Päätöksen antopäivä on 27.11.2018. Lupapäätös ja asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kivijärven kunnantalolla ja Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla aj. 27.11. – 27.12.2018. 
 
Muutosta päätöksiin saa hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen (osoite: PL 204, 65101 Vaasa). Valitusoikeus lupapäätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.  Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää kuitenkaan lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy 27.12.2018.   Lisätietoja asiasta: Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi, puh. 044 733 5806
 
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta
 
 

Log in