KUULUTUS Kivijärven kunnan Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Kivijärven kirkonkylän yleiskaavan muutoshankkeen vireilletulo

KUULUTUS  

Ilmoitamme Kivijärven kunnan Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen sekä Kivijärven kirkonkylän yleiskaavan muutoshankkeen vireilletulosta MRL 63 §:n mukaisesti. 

Kivijärven kunnanhallitus on päättänyt 5.3.2018 Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan päivitys- ja muutoshankkeen käynnistämisestä. Samalla muutetaan osittain Kivijärven kirkonkylän yleiskaavaa. Hankkeen käynnistämisen jälkeen kaava-alueelle on laadittu luonto- ja maisemaselvitys sekä muinaisjäännösinventointi. Seuraava työvaihe on kaavan mitoitus- ja suunnitteluperusteiden käsittely ja päättäminen Kivijärven kunnanvaltuustossa. Kaavaluonnos voidaan laatia tämän jälkeen keväällä 2019. 

Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.1. – 31.1.2019 kunnanvirastossa sekä internet-sivuilla osoitteessa www.kivijarvi.fi. Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää viimeistään 31.1.2019 Kivijärven kunnanvirastoon osoitteeseen Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi tai sähköisesti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kaavaluonnosaineistoa ei ole vielä nähtävillä.  

 

Kivijärven kunnanhallitus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

KUULUTUS

KUULUTUS

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous pidetään tiistaina 18.12.2018 klo 9.00 Saarijärven kaupungintalolla.

Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan torstaina 20.12.2018 Saarijärven kaupungin verkkosivuilla.

Sydän-Suomen jätelautakunta

KUULUTUS

KUULUTUS

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokous pidetään tiistaina 18.12.2018 alkaen klo 11.00. Kokouspaikka on Rajalan Riihi Pihtiputaalla.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 20.12.2018 Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla ja netissä Viitasaaren kaupungin kotisivuilla.

Pöytäkirja on tarvittaessa tulostettavissa Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnanvirastoissa sekä Saarijärven kaupunginvirastossa.

Ympäristölautakunta

Kuulutus / Maa-aineslupapäätös 20.11.2018

Kuulutus / Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on tehnyt 20.11.2018 seuraavan maaaineslupapäätöksen: 
 
§ 70 Päätöksen mukaan hakijalle on myönnetty maa-aineslain mukainen lupa maaaineksen ottoa varten. Ottamispaikka sijaitsee kiinteistöllä Uusitalo I 265-404-3-444 Kivijärven kunnassa Lokakylällä. Ottoala on 7 500 m2, ottomäärä 24 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.
 
Päätöksen antopäivä on 27.11.2018. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään nähtävillä aj. 27.11. –  27.12.2018 Kivijärven kunnanvirastossa ja Viitasaaren kaupungintalon teknisellä osastolla. 
 
Muutosta päätöksiin saa hakea valittamalla kirjallisesti Hämeenlinnan hallintooikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Valitusoikeus lupapäätöksestä on asianosaisen lisäksi kaikilla kunnan jäsenillä sekä alueellisella ympäristökeskuksella. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää kuitenkaan lukuunottamatta. Valitusaika päättyy 27.12.2018.
 
 
 POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 
 

Kuulutus/Ympäristölautakunta 20.11.2018 / maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukaisen yhteislupapäätös

Kuulutus /Ympäristölautakunta on tehnyt 20.11.2018 seuraavan maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukaisen yhteislupapäätöksen:
 
§ 71 Kivijärven Maanrakennus Ky:lle on myönnetty maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa maa-ainesten ottamiseen ja murskaamiseen kiinteistölle Kannisen Sora-alue 265-403-41-1, Kivijärven kunnan Hoikanperän alueelle. Ottamisala on 1,95 ha, ottomäärä 50 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. 
 
Päätöksen antopäivä on 27.11.2018. Lupapäätös ja asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kivijärven kunnantalolla ja Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla aj. 27.11. – 27.12.2018. 
 
Muutosta päätöksiin saa hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen (osoite: PL 204, 65101 Vaasa). Valitusoikeus lupapäätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.  Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää kuitenkaan lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy 27.12.2018.   Lisätietoja asiasta: Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi, puh. 044 733 5806
 
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta
 
 

Kuulutus / Isonevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupapäätös

KUULUTUS
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 20.11.2018 antanut päätöksen nro 143/2018/1. 
Hakija Vapo Oy
 
Asia ja sijainti Isonevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa Kivijärven kunnassa noin 11 km keskustasta luoteeseen.
 
Päätöksen pääasiallinen sisältö: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkää hakemuksen
 
Päätös on nähtävillä 20.11. – 20.12.2018 Kivijärven kunnanvirastossa, Virastotie 5 A ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa, Wolffintie 35, Vaasa. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Kivijärven kunnanvirastossa on käytettävissä yleisötietokone päätöksen katsomiseen. 
  
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 20.12.2018.
Valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
 
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä valitusajan Kivijärven kunnan virallisella ilmoitustaululla.  
 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 
  
Lisätietoja antaa Ympäristötarkastaja Maria Järvi-Laturi, puh. 0295 018 771, sähköposti:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 fax 06 317 4817 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. www.avi.fi/lansi Vaasan päätoimipaikka Wolffintie 35 PL 200, 65101 Vaasa

Päätös
 
 

Kävelyottelu Kivijärvi-Kannonkoski 2018 palkinnot

Kannonkoski voitti ottelun äärimmäisen niukasti pistein 20,25/asukas - Kivijärvi 20,20 /asukas
 
Kaikkien osallistujien kesken arvotun 85 euron lahjakortin voitti Jesse Junikka Kannonkoskelta.
 
Kivijärveläisten voittamat palkinnot
 Täydet pisteet kävelleet 
50 eur. lahjakortti
Martta Kinnunen
1 kg Kultakatriina-kahvia:
Inkeri Muhonen
Ritva Turpeinen
Sinikka Sagulin
Aili Sillanpää
Tuula Häkkinen
Teemu Manninen
Juha Minkkinen
Paavali Muhonen
Aimo Kinnunen
Tuomas Kultalahti
Ahti Jylhä
Päivi Hakkarainen kk
Helka Linnanen
Kalervo Kinnunen
Kirsti Piispanen
Elsa Hertteli
Raimo Pigg
Liisa Kolehmainen
Pirkko Kinnunen
Marjatta Hankajoki
Päivi Sagulin (Peltokangas)
Ilmi Kinnunen
Jari Sagulin
Irene Pekkarinen
Paavo Pekkarinen
Ritva Jylhä
Raija Pigg
Marja-Liisa Jylhä
Matti Hertteli
Lauri Leinonkoski
Marketta Piispanen
Liisa Leinonkoski
Aila Lindroth
Esa Hertteli
Tuija Hertteli
Salme Kinnunen
Martti Kinnunen
 
Kahvien sijasta vastavan hintainen lahjakortti Saleen (koululaiset):
Iida Manninen
Oona Manninen
Laura Kotilainen
Anni Leppänen
Tomi Manninen
Mette Manninen
 
Nimensä julkaisemiseen luvan antaneiden kahvipaketit noudettavissa Salesta 15.12 mennessä.  Muiden (5 henkilöä) kahvipalkinnot saa kunnanviraston infosta.
 
 Kaikkien osallistuneiden kesken arvotut palkinnot
 
Kivijärvi 150-termospullo:
Esa Hertteli, Leena Linna, Eetu Pigg, Ville Kumpulainen, Irene Leppänen,  Päivi Hakkarainen (Heitjärvi), ja XX*
 
Kivijärvi 150-muki:
Lilli Hertteli ja XX*
 
Pop-pankin kassi:
Varma Hämäläinen
 
Pop-pankin sammutuspeite:
XX*
 
Pop-pankin leikkuulauta:
Salla Raasakka
 
Pop-pankin lompakko:
XX*
 
Sisävalosarja
Kiia Kinnunen
 
Korrek –nukan ja karvanpoistokinnas
Sinikka Sagulin
 
1 pkt Kultakatriina-kahvia
Ulla Pohjonen ja Sirpa Nikitin 
 
 
 
Lisäksi koululaisten kesken arvottiin 8 karkkipalkintoa.  Kaikki koululaisten palkinnot toimitettu koululle.  Aikuisten palkinnot noudettavissa kunnanviraston infosta
 
XX*  nimen julkistamiseen ei lupaa.  Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Log in