Kuulutus vuoden 2021 jätetaksojen hyväksymisestä

Ke, 09.12.2020 - 12:15

ssjltk_logo_RGB_pieni_72dpi
                                                                                                                                                                          9.12.2020

Kuulutus vuoden 2021 jätetaksojen hyväksymisestä

Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 8.12.2020 §:ssä 40 hyväksynyt kunnan ensisijaisen jätetaksan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan taksat (TSV). Nämä taksat koskevat Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Saarijärveä, Uuraista ja Äänekoskea.

Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen verrattuna:
- Hankasalmen ja Multian kunnat on lisätty samaan taksa-asiakirjaan
- Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella astiakohtaiset hinnat laskevat sekajätteen, biojätteen ja pakkausjätteiden osalta
- Perusmaksuun on tehty korotus
- Vapaa-ajankiinteistön aluekeräyspistemaksun korotus ja uusi maksuluokka vapaa-ajankiinteistön ympärivuotiselle käytölle

Jätelautakunta käsitteli kokouksessa 8.12.2020 §:ssä 41 myös jätekeskuksen taksan sekä jätekeskuksen TSV-taksan. Nämä taksat koskevat Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Uuraista, Saarijärveä, Äänekoskea, Viitasaarta ja Pihtipudasta.

Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen verrattuna:
- Hankasalmen ja Multian kunnat on lisätty samaan taksa-asiakirjaan
- Jätekeskuksen ja pienasemien vastaanottohinnat on yhtenäistetty
- Vastaanottohintoihin on tehty korotuksia vastaamaan todellisia kustannuksia ja nykykäytäntöjä

Taksat ovat nähtävillä Saarijärven kaupungin kotisivuilla http://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko, kohdassa Sydän-Suomen jätelautakunta 8.12.2020, §:en 40 ja 41 liitteet 5-8 sekä Sydän-Suomen jätelautakunnan kotisivuilla http://www.saarijarvi.fi/jatehuolto/jatehuoltomaarakset-ja-jatetaksa

Sydän-Suomen jätelautakunta

Kuulutukset

14.12.2020
Viitasaaren kaupunki /                                                                         Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi                      14.12.2020 KUULUTUS Ympäristölautakunta on...