Kuulutus - Europarlamenttivaalit

Ma, 04.03.2019 - 09:51

Seuraavat Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa toukokuussa 2019. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Europarlamenttivaaleissa valitaan yhteensä 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin 28 jäsenvaltiosta. Suomesta EP:n jäseniä valitaan 14.

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettuja ovat:

  • Suomen kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä (26.5.2019) täyttävät 18 vuotta
  • Suomessa asuvat muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä (26.5.2019) täyttävät 18 vuotta. Tämän edellytyksenä on, että henkilö on ilmoittautunut Suomen äänioikeusrekisteriin 7.3.2019 klo 16 mennessä.

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin (10.4.2019), johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja nyt kysymyksessä olevassa europarlamenttivaalissa. Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 2.5.2019 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty äänioikeusrekisteristä pois tai että häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen. Oikaisuvaatimus on jätettävä Sisä-Suomen maistraattiin viimeistään 10.5.2019 ennen klo 16.00. Rekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina 14.5.2019.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on määräajassa ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse (vaihde 014 459 7811). Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kunnan kotisivuilta www.kivijarvi.fi kohdasta lomakkeet. Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 14.5.2019 klo 16.00. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta).

 

Äänestäminen ja henkilöllisyyden todistaminen

Ennakkoäänestyksessä ja varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutetun tiedot haetaan rekisteristä henkilötunnuksen avulla, joten henkilötunnus tulee olla tiedossa. Ilmoituskortti on hyvä ottaa mukaan, sillä se nopeuttaa äänestämistä. Äänestää voi kuitenkin ilman ilmoituskorttiakin. Lisäksi henkilöllisyys on tarvittaessa pystyttävä todistamaan. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen.

 

Ennakkoäänestys

Vaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5A ja äänestys tapahtuu

  • 15.-17.5. klo 09.00 - 16.00
  • 18.-19.5. klo 10.00 - 14.00
  • 20.-21.5. klo 09.00 - 16.00

Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestys tapahtuu Saarikan asumispalveluyksiköissä Hopearannassa ja Wallesmannissa vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana.

 

Vaalipäivä

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019 klo 9-20.  Vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5 A.

Yleistietoa vaaleista www.vaalit.fi. Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sagulin, p. 044 459 7861.

Kivijärven keskusvaalilautakunta, Virastotie 5A, 43800 KIVIJÄRVI

Kuulutukset

22.05.2019
Kuulutus Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokous pidetään tiistaina 28.5.2019 klo 14.00 Viitasaaren kaupungintalolla. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 4.6.2019...