KIVIJÄRVEN KUNTA                     Virastotie 5A                  43800 KIVIJÄRVI                       Puhelinvaihde: (014) 459 7811             Avoinna: ma-to klo 8.00 - 15.30, pe 8.00 -15.00

KUULUTUS

KUULUTUS 

Ilmoitamme Vapaa-ajankeskuksen asemakaavan voimaantulosta MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 § mukaisesti. 

Kivijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.11.2016 (§ 30) Vapaa-ajankeskuksen asemakaavan MRL 52 §:n mukaisesti ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.  

5.1.2017

Kivijärven kunnanhallitus

Rantaosayleiskaava-aluetta koskeva maanomistajien kysely

Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaava-aluetta koskeva maanomistajien ennakkokysely.

Hyvä maanomistaja!

Kivijärvellä on voimassa 2000-luvun alussa laadittu Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaava, jota on tarkoitus tarkistaa ja päivittää tulevina vuosina. Aluksi on päätetty uudistaa emätilaselvitys, jonka avulla kartoitetaan kaavan korjaustarpeita.

Korjaustarvetta halutaan tarkentaa myös maanomistajia kuulemalla. Siten nettiin on avattu kysely, jonka kautta maanomistajat voivat kertoa uudet rakennuspaikkatoiveensa sekä mahdolliset tarpeet siirtää voimassa olevan kaavan rakentumattomia rakennuspaikkoja. Lisäksi kyselyssä voi jättää tietoja rantojen rakennettavudesta tai muita rantaosayleiskaava-alueeseen liittyviä tietoja. Maanomistajien toiveiden pohjalta nähdään ranta-alueen rakentamispaine, mikä on yksi lähtökohta mahdolliselle kaavamuutokselle.

Nyt on siis aika vaikuttaa! Kertomalla tarpeesi ja toiveesi tuot näkemystä rantojen osayleiskaavan muutostarpeeseen.

Maanomistajien kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa http://query.eharava.fi/1831. Vastaukset tulee jättää 31.1.2017 mennessä.

Pdf versio

Log in