LASTENTARHANOPETTAJAN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ

 

 
   
 
   

 

Kivijärvi on noin 1100 asukkaan kunta pohjoisessa Keski-Suomessa Suomenselän alueella. Kaunis luonto, kalaisat järvet ja mukavat ihmiset toivottavat sinut tervetulleeksi Keski-Suomen suvipitäjään!

Kivijärven kunta hakee innostunutta, kannustavaa ja lapsilähtöistä

LASTENTARHANOPETTAJAA

toistaiseksi täytettävään tehtävään

Oletko sinä etsimämme hyvä tyyppi ja alan ammattilainen? Saatko lapset loistamaan, oppimaan ja innostumaan? Sytyt lasten kanssa työskentelystä ja sinulla on vahva osaaminen suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista, pedagogista ja kokonaisvaltaista varhaiskasvatusta. Jaat yhteisen arvoperustan varhaiskasvatuksen toteuttamisesta yksilöllisesti, tasavertaisesti, vanhempien vakaumuksia kunnioittaen, avoimesti, turvallisesti ja luotettavasti, sosiaalisuuteen kasvattaen sekä läheisyyttä ja lämpöä luoden.

Tulethan meille töihin!

Tehtävä täytetään 1.2.2018 lukien tai sopimuksen mukaan toistaiseksi. Kelpoisuusehtona on lain 272/2005 § 7 mukainen lastentarhanopettajan kelpoisuus. Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Sovellamme täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hyväksyttävä lääkärintodistus ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote tulee esittää ennen työn vastaanottamista.

Lähetä hakemuksesi sekä tarvittavat kelpoisuuden ja kokemuksen osoittavat todistukset 8.1.2018 klo 10.00 mennessä osoitteella Kivijärven kunta, varhaiskasvatusjohtaja, Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Paulan lisäksi (p. 044 459 7858) lisätietoja voit kysyä sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkariselta p. 044 459 6150 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 Kivijärvellä 12.12.2017

Kivijärven kunta/ Sivistysosasto


Kuulutus / Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan hyväksyminen

 

KUULUTUS    / Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan hyväksyminen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto on kokouksessaan 1.12.2017 hyväksynyt Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan. Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava kumoaa Keski-Suomen maakuntakaavan, 1., 2., 3., ja 4. vaihemaakuntakaavat sekä Jämsän Länkipohjan osalta Pirkanmaan 1. maakuntakaavan.

Maakuntavaltuuston kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä 20.12.2017 alkaen Keski-Suomen liiton internet-sivuilla osoitteessa www.keskisuomi.fi, kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat.

Maakuntavaltuuston päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Lisätiedot: www.keskisuomi.fi

Jyväskylässä 13.12.2017

KESKI-SUOMEN LIITTO

Maakuntakaava ja aineisto https://www.keskisuomi.fi/maakuntakaavoitus

 

Kuulutus/ Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokous

KUULUTUS

Ympäristölautakunnan kokous pidetään tiistaina 12.12.2017 alkaen klo 14.00 Kannonkoskella, Lakomäen metsäkartannolla.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 18.12.2017 Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla ja netissä Viitasaaren kaupungin kotisivuilla.
Pöytäkirja on tarvittaessa tulostettavissa Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnanvirastoissa sekä Saarijärven kaupunginvirastossa.
 
Ympäristölautakunta

 

 


Kuulutus / Kunnanvaltuuston kokous 18.12.2017 klo 12.00

 

KUULUTUS

Kivijärven kunnanvaltuuston KOKOUS pidetään  maanantaina 18.12.2017 klo 12.00 alkaen Kivijärven kunnan valtuustosalissa . Kokouksen asialista on nähtävillä kunnanviraston ilmoitustaululla ja esityslista kunnan kotisivulla www.kivijarvi.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 27.12.2017. Pöytäkirja on luettavissa myös kunnan kotisivulla www.kivijarvi.fi.

Kivijärvellä 30.11.2017

 

Eeva-Liisa Tobiasson, kunnanvaltuuston puheenjohtaja


KUULUTUS - TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI

Tasavallan presidentinvaali toimitetaan vuonna 2018. Presidentinvaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä (28.1.2018) 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.
Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin (13.12.2017), johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja nyt kysymyksessä olevassa presidentinvaalissa.  Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 4.1.2018 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty äänioikeusrekisteristä pois tai että häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen. Oikaisuvaatimus on jätettävä Sisä-Suomen maistraattiin viimeistään 12.1.2018 ennen klo 16.00. Rekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina 16.1.2017.
 
Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan.  Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on määräajassa ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse (vaihde 044 459 7811). Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kirjastosta. Ilmoittautumisaika  ensimmäisessä vaalissa päättyy tiistaina 16.1.2018 klo 16.00 ja mahdollisessa toisessa vaalissa tiistaina 30.1.2018  klo 16.00.
 
Henkilöiden, jotka äänestävät kotonaan ensimmäisessä vaalissa, ei tarvitse enää erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen.
Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta).
 
Äänestäminen ja henkilöllisyyden todistaminen
Ennakkoäänestyksessä ja varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutetun tiedot haetaan rekisteristä henkilötunnuksen avulla, joten henkilötunnus tulee olla tiedossa. Ilmoituskortti on hyvä ottaa mukaan, sillä se nopeuttaa äänestämistä. Äänestää voi kuitenkin ilman ilmoituskorttiakin. Lisäksi henkilöllisyys on tarvittaessa pystyttävä todistamaan. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen.
 
Ennakkoäänestys
Vaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kivijärven kunnanvirasto,  Virastotie 5A ja äänestys tapahtuu ensimmäisessä vaalissa

    • 17.-19.1. klo 09.00 - 16.00
    • 20.-21.1. klo 10.00 - 14.00
    • 22.-23.1.  klo 09.00 – 16.00

   
Mahdollisessa toisessa vaalissa: 
  
    • 31.1-2.2. klo 09.00 - 16.00
    • 3. -  4.2. klo 10.00 - 14.00
    • 5. -  6.2. klo 09.00 – 16.00

Vaalipäivät
Presidentin vaalin ensimmäinen vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018 klo 9-20 ja mahdollinen toinen vaalipäivä on 11.2.2018 klo 9-20. Vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5A.
 
Yleistietoa vaaleista www.vaalit.fi. Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sagulin, p. 044 459 7861.
 
Kivijärven keskusvaalilautakunta
Virastotie 5A, 43800 KIVIJÄRVI

 

Log in