Ajankohtaistiedotteet ja uutiset

Viitasaaren ympäristölautakunta on tehnyt 28.6.2016/ § 61 maa-aineslupapäätöksen  Metsähallitus MHT Etelä-Suomelle. Ottoalue sijaitsee Kivijärven kunnan Perkausperän alueella, Viinakankaan maa-ainesottoalueella kiinteistöllä Kivijärven valtionmaat 265-893-1-7.

[Lue lisää]

Metsähallitus metsätalous Etelä-Suomen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta: Louhinta ja murskaus, kesto arviolta 15 päivä 15.6.-30.9.2016 välisenä aikana, paikka Viinakankaan sora-alue, Kivijärvi.

 

[Lue lisää]

Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen  valmisteluvaiheen aineistot on julkaistu maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti. Valmisteluaineistot ovat nähtävillä osoitteessa www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus

 

[Lue lisää]

MRL65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti pidetään yleisesti nähtävillä 22.6. - 12.8.2016 Kivijärven Vapaa-ajankeskuksen asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Kivijärven kunnanvirastolla (Virastotie 5 A) ja viraston ollessa suljettuna 4.7.-24.7.2016 Kivijärven kirjastossa (Keskustie 32 B). Suunnitelmaan voi tutustua myös kunnan internet -sivuilla (www.kivijarvi.fi 

[Lue lisää]
Lomaseudun uusi matkailuesite on ilmestynyt juuri sopivasti ennen kesäsesongin alkua. [Lue lisää]
Matalalentotoiminta on aktiivista erityisesti Ähtärin, Kivijärven ja Viitasaaren lentopaikkojen välittömässä läheisyydessä [Lue lisää]
Kivijärven kunnan vesilaitos on saanut paikallistettua ja korjattua vesivuodon ja kiittää asiakkaitaan kärsivällisyydestä. [Lue lisää]

Kaivurityötarjoukset vuosille 2016 ja 2017

[Lue lisää]

Sorantoimitukset vuosille 2016 ja 2017

[Lue lisää]

Tarjous hakkeen toimittamisesta jätettävä 7.12.2015 klo 15.00 mennessä.

[Lue lisää]

Tarjous rakennustarvikkeiden toimittamisesta jätettävä 7.12.2015 klo 15.00 mennessä.

[Lue lisää]

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy ryhtyy rakentamaan Kivijärvelle laajakaistaa. Liittymän tilaukset ks.  www.ksvv.fi

 

[Lue lisää]

Kivijärven matkailututkimus kesä 2013 - talvi 2014

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää matkailun tulovaikutuksia Kivijärven kunnassa. Lisäksi tutkittiin alueen asukkaiden, yrittäjien ja matkailijoiden käsityksiä seudusta matkailukohteena.

 

[Lue lisää]

Rakennustarkastajan toimistopäivät muuttuvat 25.8.2014 alkaen

[Lue lisää]
Th/Diabeteshoitaja Kivijärvellä keskiviikkoisin. Välinejako klo 8.00-8.30, voi hakea ilman ajanvarausta, muutoin vastaanotot ajanvarauksella puhelinaikana klo 8.00-8.30. Puhelimitse tavoittaa muinakin aikoina. [Lue lisää]
SoTe kuntayhtymä Saarikka aloittaa 65-vuotiaiden terveystarkastukset vuoden 2014 alusta. Vuonna 2014 tarkastukseen kutsutaan 1949 syntyneet kuntalaiset koko kuntayhtymän alueella, jotka eivät ole Saarikan säännöllisten palveluiden piirissä. Tarkastuksia tehdään koko kalenterivuosi. [Lue lisää]
Ympäristölautakunta on vahvistanut kokouksessaan 18.9.2013 Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan kuntien sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupunkien yhteisen ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan. [Lue lisää]
Ympäristölautakunta on vahvistanut kokouksessaan 18.9.2013 Kannonkosken kunnan, Kivijärven kunnan, Pihtiputaan kunnan sekä Viitasaaren kaupungin yhteisen rakennusvalvonnan maksutaksan. [Lue lisää]
Ympäristölautakunta on vahvistanut kokouksessaan 18.9.2013 Kannonkosken kunnan, Kivijärven kunnan, Kyyjärven kunnan, Pihtiputaan kunnan sekä Viitasaaren kaupungin yhteisen maa-ainestaksan sekä ympäristösuojeluviranomaisen maksutaksan. [Lue lisää]
Kivijärven kunta kehoittaa kiinteistön omistajia hankkimaan kiinteistönsä koordinaatit hätätapausten varalle, mikäli kiinteistöllä ei ole olemassa virallista osoitetta. Koordinaattitiedot on syytä pitää nopeasti saatavilla tai selvästi näkyvillä hätätapausten varalta. [Lue lisää]


Viimeksi päivitetty 15.04.2009