KIVIJÄRVEN KUNTA                     Virastotie 5A                  43800 KIVIJÄRVI                       Puhelinvaihde: (014) 459 7811             Avoinna: ma-to klo 8.00 - 15.30, pe 8.00 -15.00

KIVIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN

Kivijärven kunta kilpailuttaa koulukuljetukset sekä optioina asiointiliikenteen ja Saarikan kuljetuksia kolmeksi vuodeksi ajalle 1.8.2017 – 31.7.2020 + kaksi optiovuotta.
Tähän liittyen järjestetään tiedotustilaisuus tarjoajille Tainionmäen koulun neuvotteluhuoneessa (2. kerros) keskiviikkona 29.3. klo 16.00 alkaen.

Asiakirjaluonnosmateriaalit alla:

Tarjouspyyntö Kivijärven kuljetuspalvelut

Tarjouslomake

Alustavat reittitiedot 2017-2018

Sopimusluonnos

Ryhmäkuljetusten palvelutasokuvaus

Yksilökuljetusten palvelutasokuvaus

JYSE

 

 

 

 

 

Vahvistettu ympäristöterveysvalvonnan taksa

 

Kuulutus / Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on vahvistanut kokouksessaan 14.3.2017 Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan kuntien sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupunkien yhteisen ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan

Lautakunnan päätösasiakirja ja taksa on nähtävillä Viitasaaren kaupungintalon teknisellä osastolla, Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kuntien kunnantoimistoissa sekä Saarijärven kaupungintalolla ajalla 16.3. –  18.4.2017.

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika päättyy 18.4.2017.

Ympäristölautakunta

Pöytäkirja

Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa

 


STIPENDEJÄ HAETTAVANA

Kivijärven kunnan opiskelijoiden stipendirahastosta myönnetään stipendejä korkeakouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opintonsa päättäneille kivijärvisille nuorille. Hakemukset liitteineen (kopio todistuksesta, tilinumero) osoitetaan Kivijärven sivistyslautakunnalle 9.6.2017 mennessä osoitteella: Virastotie 5A, 43800 Kivijärvi
Sivistyslautakunta

KUULUTUS - KUNTAVAALIT 2017

 

Vuoden 2017 kuntavaalit ovat ensimmäiset uuden kuntalain (410/2015) 15 §:n mukaiset vaalit. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2017 ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun. Kivijärven kunnanvaltuustoon valitaan 15 valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja.

EHDOKASHAKEMUKSET JA EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ

Ehdokashakemuksensa ovat jättäneet määräaikaan mennessä neljä (4) puoluetta. Ehdokaslistat ja ehdokasnumerot on vahvistettu 9.3.2017. Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kunnanviraston ilmoitustaululla ja lautakuntien kokoushuoneessa ja se julkaistaan kuntatiedotteessa.

ÄÄNIOIKEUSREKISTERI

Väestörekisterikeskus on perustanut 22.2.2017 väestötietojärjestelmässä olleiden tietojen mukaan äänioikeusrekisterin, joka on nähtävillä Sisä-Suomen maistraatissa 27.2.2017 alkaen.  Väestörekisterikeskus laatii jokaisesta äänioikeusrekisteriin otetusta henkilöstä ilmoituskortin ja lähettää sen viimeistään 16.3.2017 äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa.  Äänioikeusrekisteriin tehtävä oikaisuvaatimus on jätettävä Jyväskylän maistraattiin viimeistään 24.3.2017 ennen klo 16.00.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys tapahtuu Kivijärven kunnanvirastolla, Virastotie 5 A,

• ke 29.3. - pe 31.3. klo 09.00 - 16.00
• la 1.4. - su 2.4. klo 10.00 – 14.00
• ma 3.4. - ti 4.4. klo 09.00 – 16.00


ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSISSA

Saarikan asumispalveluyksiköissä: palvelukoti Hopearannassa ja Wallesmannissa ennakkoäänestys tapahtuu vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana.


KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan.  Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on määräajassa ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse (vaihde 014 459 7811) viimeistään 28.3.2017 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kirjastosta.

Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta).


VAALITOIMITUS

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9 - 20.  Äänestyspaikka on Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5 A.

Ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä äänioikeutetun tiedot haetaan rekisteristä henkilötunnuksen avulla, joten henkilötunnus tulee olla tiedossa. Lisäksi henkilöllisyys on tarvittaessa pystyttävä todistamaan (ajokortti, passi, muu kuvallinen henkilöllisyystodistus). Kotiin tullut äänioikeuskortti on hyvä olla mukana.

KIVIJÄRVEN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN YHTEYSTIEDOT

Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi, puh. 014 459 7811, fax 042 1145 97818

Keskusvaalilautakunnan sihteeri, puh. 044 459 7861

Kivijärvellä 6.3.2017

KIVIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


ELY-keskuksen päätös Vesilain (587/2011) 3 luvun 15 §:n mukaisesta kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistamisesta

Kuulutus/ Päätöksen nähtävänä pitäminen

ELY-keskuksen päätös Vesilain (587/2011) 3 luvun 15 §:n mukaisesta kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistamisesta

Velvoitteet ja päätökset: ks. kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmat

Nähtävänäpito

Kuulutus on nähtävänä 14.3.-13.4.2017 välisen ajan virka-aikana Karstulan ja Kivijärven kuntien ilmoitustaululla ja ELY-keskuksen Jyväskylän toimipaikassa (Cygnaeuksenkatu 1, 40100 JYVÄSKYLÄ) ja ELY-keskuksen internet-sivuilla www.ely-keskus.fi/Pohjois-Savo . Päätösjäljennökset ovat samanaikaisesti nähtävänä joko ilmoitustaululla tai saatavana pyydettäessä.

Muutoksenhaku:

Päätökseen voi hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseen päättyy 13.4.2017 klo 16.15.

Lisätietoja: Kalatalousasiantuntija Veli-Matti Paananen puhelimitse 040-512 9451 tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

)

 

 

 

 

 

KUULUTUS

KUULUTUS 

Ilmoitamme Vapaa-ajankeskuksen asemakaavan voimaantulosta MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 § mukaisesti. 

Kivijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.11.2016 (§ 30) Vapaa-ajankeskuksen asemakaavan MRL 52 §:n mukaisesti ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.  

5.1.2017

Kivijärven kunnanhallitus

Log in