Sivistysosasto

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Kivijärven opetustoimen tehtävänä on antaa opetusta perusopetuksen vuosiluokille 0-9 Tainionmäen koulussa. Erityisopetus on integroitu yleisopetukseen ja EHA1/EHA2 - opetus tapahtuu Perhon harjaantumiskoulussa.

Toiminnan tavoitteena on myös tarjota kuntalaisille musiikkikoulun, kansalaisopiston ja oppisopimuskoulutuksen palveluita. Musiikkikoulutus tapahtuu ostopalveluna Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopistosta ja kansalaisopistotoiminta Karstulan kansalaisopistosta.

Kirjastotoimi osana kunnan sivistystointa tuottaa kirjastolain mukaisia peruspalveluja kuntalaisille.

Lain kuntien kulttuuritoiminnasta mukaan kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoimi osana kunnan sivistystointa tukee ihmisten ja yhteisöjen henkistä vireyttä, järjestää ja välittää kulttuuri- ja juhlatilaisuuksia. Lisäksi kulttuuritoimi on mukana paikallisen kulttuuriperinteen vaalimisessa ja edistämisessä.

Vapaa-aikatoimeen sisältyvät nuoriso- ja liikuntatyö- ja toiminta sekä nuorisotilojen ja urheilualueiden käyttö ja hoito. Liikuntatoimen tehtävänä on edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla, sekä edistää urheilua ja siihen liittyvää kansalaistoimintaa. Nuorisotyön tavoitteena on parantaa nuorten elinoloja ja luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle.


Viimeksi päivitetty 18.01.2013